1/ Bà Lê Thị Minh Cảnh, Tổ trưởng.  

2/ Bà Lý Thị Kim Anh, Tổ phó 

Cùng 11 thành viên