1/ Bà Hồ Thị Ngọc Lan, Tổ trưởng. 

2/ Bà Nguyễn Thị Phương Trang, Tổ phó. 

Cùng 02 thành viên:

3/ Bà Bùi Thị Hoa.  

4/ Lê Thị Kim Anh.