Tuesday, 24/11/2020 - 14:02|
Hiệu trưởng thông báo: Học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 13/4/2020 cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các em truy cập vào các trang: 1/. https://viettelstudy.vn đăng ký tài khoản; 2/. http://thcsbinhthanhqni.lms.vnedu.vn/ tài khoản đã cấp cho GVCN; 3./ Trang web của nhà trường thcsbinhthanh.pgddtbinhson.edu để tự học tại nhà.
Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Văn bản liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website