Tải dưới đây   (Tham khảo)                 

Ôn tập Toan 6, HK II.pdf

ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6.pdf

KIỂM TRA VĂN TIẾT 29.pdf

KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÍ 6 KÌ 1.pdf

Bai giang so do goc.ppt 

ÔN TẬP CÁC PHÉP TOÁN VỚI SỐ NGUYÊN.pdf

ÔN TẬP CHƯƠNG I- HINH HOC 6.pdf

ON TAP CHUONG 1 HH 6.ppt

The 1st Semester Test-Grade 6.pdf (Cô Bùi Thị Hoa)