Tải dưới đây 

1/ DE KIEM TRA NGU VAN LOP 9_TIET 43.pdf;

2/ On_tap_Chuong_II_Ham_so_bac_nhat-lơp 9.ppt

50 cau trac nghiem lơp 9.pdf 

ÔN TẬP HỌC KỲ II -LOP 9.pdf 

ÔN TẬP MÔN GDCD 9 BÀI 12-13.pdf 

ÔN TẬP MÔN GDCD 9 BÀI 14 VÀ BÀI 15.pdf

BÀI TẬP CHƯƠNG III-HÓA HỌC 9.pdf

Chuyen-de-he-phuong-trinh-on-thi-vao-lop-10.pdf

Lịch sử -lop 9-kiểm tra 1 tiết kì 1.pdf

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 9 UNIT 7.pdf 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT.pdf 

tóm tắt lí thuyết quang hình LÍ 9.pdf

Đề cương ôn thi.pdf (Giáo viên: Trần Thị Cảnh ngày 11/4/2020)

BÀI TẬP NGỮ VĂN LỚP 9 KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (GV Trần Thị Cảnh).pdf (17/4/2020)